Leggen van Keramische Tegels in 4 Stappen

Leggen van Keramische Tegels

Het leggen van Keramische tegels is een vak apart. Wanneer u ervoor kiest om in uw tuin keramische tegels te verwerken dan adviseert Romfix deze tegels te plaatsen op een drainerende mortelondergrond. Dunnere keramische tegels vragen om een stevige fundering. Romfix drainagemortel zorgt voor de vereiste stabiliteit van de ondergrond en zorgt er tevens voor dat het regenwater goed onder de tegels weg kan. Alleen door toepassing van voldoende drainering kan vorstschade in de winterperiode worden voorkomen.

Romfix biedt twee producten voor drainagemortels. Een kant-en-klaar product Drainagemortel en een bindmiddel voor split om zelf een drainagemortel te maken. Beide producten (open structuur mortels) zijn naast keramische tegels ook geschikt voor niet-verkleuringsgevoelig natuursteen, betonsteen en klinkers.

Romfix Bindmiddel voor Split

 Bindmiddel voor Split is een product dat in een mengverhouding van 1:6 wordt aangemaakt met split (in de fractie 2/6 of 2/8). Dit is een bindmiddel op basis van Trass dat na menging met split een drainagemortel geeft die zorgt voor een stabiele drainerende ondergrond.

1. Werkvoorbereiding

De ondergrond onder de drainagemortel moet draagkrachtig en voldoende drainerend zijn. Op zand- en kleigronden en bij lichte verkeersbelasting volstaat een mechanisch goed verdicht zandbed (metselzand/ophoogzand) van ongeveer 15 cm. Wij adviseren om altijd te zorgen voor een afschot van 1,5 tot 2%.  

2. Mixen van Bindmiddel voor Split 

Mixen Bindmiddel en split
  • Het bindmiddel in een verhouding van 1:4 of 1:6 in de betonmolen mengen met bijvoorbeeld Basalt split 2/8 of Basalt Split 2/5.
  • Schoon en koud leidingwater toevoegen tot een licht plastische consistentie wordt bereikt. De verwerkingstijd van het Romfix Bindmiddel voor Split is ongeveer 90 minuten.

Let op: de mortel moet binnen ongeveer 90 minuten worden verwerkt. Maak nooit meer mortel aan dan kan worden verwerkt binnen deze tijd. Verdeel het te betegelen oppervlak in delen en werk het oppervlak af. Betegel eerst een deel en start vervolgens het volgende deel wederom met het aanbrengen van de drainagemortel.

  • Het aanbrengen van een laagdikte van 4cm Romfix drainagemortel voltstaat bij een toepassing van tuin/terras waarbij sprake is van slechts lichte verkeerbelasting (voetgangers).
Aanbrengen drainagemortel en afreien

3. Aanbranden en leggen van keramische tegels

Aanbrengen lijm tegel

De onderzijde van de tegel wordt voor het plaatsen aangebrand met een dunne laag lijm, genaamd Romfix Hechtmortel. Vervolgens wordt de tegel nat-in-nat in de drainagemortel gelegd en met een rubberen hamer ingeklopt. De tegels liggen op deze manier goed vast in de drainerende ondergrond.

Belangrijk is dat de gehele onderzijde van de tegel volvlaks wordt bedekt (kwasten). Voorkom hierbij dat de lijm tussen de voegen van de tegels komt, zodat de gehele opbouw drainerend blijft. Het is gebleken dat door hamervast zetten van de tegel/steen en daardoor intredende verdichting een krimp van 0,5-1 cm wordt bereikt.

Inkloppen van tegel in voegmortel

Leg de keramische tegels bij voorkeur met een voeg van minimaal 3 mm. Dit om beschadigingen van de randen te voorkomen.


Alternatief Kant en klare Drainagemortel.

Als alternatief voor het aanmaken van drainagemortel door middel van Bindmiddel voor Split in combinatie met Split biedt Romix ook een kant-en-klare drainagemortel, genaamd Romfix Hoveniers Drainagemortel. Dit product is direct in de betonmolen aan te maken met water.

De verwerking van het product is hetzelfde als de verwerking van de drainagemortel die ontstaat uit menging van split met het Bostik bindmiddel. Ook de minimale laagdikte van de aan te brengen Bostik Hoveniers Drainagemortel is 4cm bij toepassing tuin/terras. Indien er sprake is van het plaatsen van tegels op oppervlakken die later zullen worden blootgesteld aan bijvoorbeeld autoverkeer dienen de Bostik drainagemortels te worden aangebracht in een laagdikte van minimaal 7 cm.

Tevens adviseren wij in dit geval om een puinbaan van 10-15 cm gebroken puin aan te brengen onder de laag drainagemortel. Voor het bindmiddel voor split geldt dat bij verkeersbelasting een mengverhouding van 1:5 met split dient te worden aangehouden.

Het systeem met het Romfix Bindmiddel is naast de standaard testtrajecten ook extern gekeurd door het testinstituut MPA NRW. Een certificaat en resultaten zijn op aanvraag beschikbaar.

Op niet stabiele ondergronden is het gebruik van een drainagemortel niet ideaal. Bij verzakkingen is het herstel zeer moeizaam. Romfix Bindmiddel voor Split kan bij niet stabiele ondergronden worden gebruikt als ondergrondversteviger. Meng hiertoe het bindmiddel in een verhouding van 1:5 of 1:6 met vloerenzand of ophoogzand in de betonmolen.

Toepassing Drainagemortel

4. Romfix Voegmortel

Bostik biedt in het assortiment een aantal voegmortels waarmee u de bestrating mooi kunt afvoegen, zoals bijvoorbeeld met de gebruiksklare Romfix Voegmortel, speciaal voor Keramische tegels. Deze voegmortel is beschikbaar in diverse kleuren en makkelijk te verwerken. 

Duurzaamheid

Bij onze grind en splitproducten werken we met een duurzaamheidsadvies om een duurzame tuin te realiseren. Dit wordt weergegeven met blaadjes. Wat houdt dit in:

Onze meest duurzame grind en split producten zijn producten die afkomstig zijn uit een reststroom. Zo is maasgrind een restproduct van zandwinning. Tijdens het winnen van zand komt er ook gesteente mee, dit gesteente wordt ingezet in het grind assortiment. Ook Granulight voor onder kunstgras of in paardenbodems is een duurzaam restproduct. Dit draagt tevens het groene keurmerk van ‘DuboKeur’. De producten met 3 blaadjes zijn onze meest duurzame keuzes. Lokaal gewonnen en verminderde transportafstanden.

Onze producten die niet uitgesproken duurzaam (of niet) zijn worden weergegeven met twee blaadjes. Ofwel worden deze producten apart gewonnen (dus geen reststroom), maar komt het wel uit Nederland of 1 van onze buurlanden Belgie of Duitsland.

Dit is de minst duurzame klasse binnen onze productgroep. Denk hierbij aan grind producten die kunstmatig worden afgerond (zoals flat Pebbles, de kunstmatig afgeronde variant van Canadian State). Of waarvan de transportafstand groot is om dit product te kunnen importeren.

Meer over duurzaamheid