Koudasfalt Reparatie met Bostik Reparatie Asfalt

Koudasfalt reparatie

Wegdekschade, gaten in het wegdek of barsten in de oprit? Asfalt repareren is niet altijd eenvoudig, echter is dit verleden tijd met Koudasfalt Reparatie van Bostik. De kant en klare Reparatie Asfalt kan direct worden toegepast, zonder verhitting.

Verschil warm- en koudasfalt

Warm bereid asfalt is een mengsel van steenslag, zand, vulstof, een bindmiddel en eventuele toevoegingen (vezels, pigmenten, enz.). Het wordt warm (bij een temperatuur tussen 150°C en 180°C) geproduceerd in een klassieke asfaltmenginstallatie en aangebracht met een asfaltspreidmachine. Daarna wordt het verdicht terwijl het nog warm is (> 90 °C). Met warm bereid asfalt kunnen, afhankelijk van de mengselsoort, toplagen van 15 tot 50 mm dikte worden gerealiseerd. Koud asfalt daarentegen lijkt op warm bereid asfalt, maar wordt koud of met lichte verwarming verwerkt. Doordat koud asfalt bewaart en opgeslagen kan worden is het een ideaal middel voor kleine reparaties. Voor wegdek aanleg wordt op dit nog gebruikt gemaakt van warm asfalt, al zijn de eerste experimenten begonnen om ook hier te werken met koud asfalt.

Voor alsnog kan gesteld worden dat koudasfalt wordt toegepast bij reparaties en warm asfalt bij aanleg.


Koudasfalt reparatie – Verwerking

Voorbereiding De schadeplekken of barsten moeten, indien nodig, aan de randen recht gemaakt worden, terwijl eventueel stof, vuil en losse deeltjes grondig verwijderd dienen te worden. De ondergrond mag vochtig, maar niet nat zijn. Verwerking

Koudasfalt - Reparatie Asfalt

De verpakking pas direct voor verwerking openen, waarna de reparatiemortel met behulp van een troffel of schop over de ondergrond verdeeld wordt. Voor een optimaal resultaat moet het product bij opritten en voor het afdichten van gaten iets te hoog worden aangebracht. Vervolgens wordt de reparatiemortel ruim met water (ca. 0,4 liter water voor 10 kg Bostik Hoveniers Reparatie Asfalt) besproeid en verdicht. Bij kleine oppervlakken is krachtig aanstampen met een handstamper voldoende. Voor grotere oppervlakken wordt het gebruik van een wals of een trilplaat aangeraden. Bij bijzonder dikke lagen is laagsgewijs aanbrengen en met water besproeien aan te bevelen, hierbij moeten tussen de afzonderlijke werkstappen korte wachttijden in acht worden genomen. Koudasfalt reparatie reageert met water en luchtvochtigheid en is na korte tijd uitgehard. Het koude materiaal moet om die reden tot kort voor het aanbrengen tegen vocht worden beschermd. Eenmaal geopende verpakkingen moeten bij droog weer binnen 1 uur worden verwerkt. Bij regen is de verwerkingstijd korter. Advies verwerkingstemperatuur  Als antislipmaatregel kan direct na het aanbrengen het oppervlak met fijn zand worden bestrooid. Het materiaalverbruik bedraagt afhankelijk van de verdichting ca. 25 kg/m2/cm. Bostik Hoveniers Asfalt Reparatie kan tot een omgevingstemperatuur van -5°C worden verwerkt. Bij vorstgevaar en daarmee gepaard gaande uitzetting van water mag het materiaal niet met water worden besproeid. De uithardingstijd van het materiaal wordt dienovereenkomstig langer. Voor een betere verwerkbaarheid en soepelheid van het materiaal is opslag van Bostik Hoveniers Asfalt Reparatie bij temperaturen boven 10°C aan te bevelen.

Duurzaamheid

Bij onze grind en splitproducten werken we met een duurzaamheidsadvies om een duurzame tuin te realiseren. Dit wordt weergegeven met blaadjes. Wat houdt dit in:

Onze meest duurzame grind en split producten zijn producten die afkomstig zijn uit een reststroom. Zo is maasgrind een restproduct van zandwinning. Tijdens het winnen van zand komt er ook gesteente mee, dit gesteente wordt ingezet in het grind assortiment. Ook Granulight voor onder kunstgras of in paardenbodems is een duurzaam restproduct. Dit draagt tevens het groene keurmerk van ‘DuboKeur’. De producten met 3 blaadjes zijn onze meest duurzame keuzes. Lokaal gewonnen en verminderde transportafstanden.

Onze producten die niet uitgesproken duurzaam (of niet) zijn worden weergegeven met twee blaadjes. Ofwel worden deze producten apart gewonnen (dus geen reststroom), maar komt het wel uit Nederland of 1 van onze buurlanden Belgie of Duitsland.

Dit is de minst duurzame klasse binnen onze productgroep. Denk hierbij aan grind producten die kunstmatig worden afgerond (zoals flat Pebbles, de kunstmatig afgeronde variant van Canadian State). Of waarvan de transportafstand groot is om dit product te kunnen importeren.

Meer over duurzaamheid