Gebroken Puin

Gebroken Puin (ook wel menggranulaat of puingranulaat genoemd) wordt verkregen uit metsel- of steenpuin, dat vrijkomt bij het slopen van constructies die steen bevatten. Na het breken, zeven en reinigen kan het verkregen puingranulaat uitstekend worden hergebruikt. Men spreekt van Gebroken Puin als het materiaal minstens voor 45% uit steen bestaat. De overige bestanddelen bestaan veelal uit gebroken grind en beton.

Gebroken puin kopen?

Zandcompleet levert zowel losgestort als in bigbag door heel Nederland. Menggranulaat kopen wordt zo een stuk gemakkelijker.

Toepassing Menggranulaat

Puingranulaat is geschikt als verharding voor onder straatwerk. Puin heeft een hogere constructievere waarde dan enkel een bed van straatzand en is goed geschikt voor normaal belaste oppervlakten (zoals een oprit voor auto’s) en verminderd hierdoor spoorvorming. Het is een goedkope manier van (half) verharding of de onderlaag te verstevigen. Op zoek naar granulaat voor een zwaardere toepassing? Kijkt u dan eens bij betongranulaat.

Veelgestelde vragen 

Voor een stabiele ondergrond, om kuilen te voorkomen en belasting voor een personenwagen aan te kunnen, kan worden volstaan met een fundament van 15 – 20cm. Zorg echter wel dat de onderlaag waarop het puin aangebracht wordt zich gezet heeft en niet veel meer kan verzakken. Zorg dat het fundament goed vlak is en u de fundering aan trilt met een trilplaat.

Onze producten worden uitgedrukt in m3 (kubieke meters), ofwel lengte x breedte x hoogte. Om te weten hoeveel u nodig heeft rekent u eerst de lengte x breedte uit. De uitkomst geeft het aantal m2 weer. Vervolgens vermenigvuldigt u de uitkomst met de hoogte om het aantal m3 te weten. Let op: Houdt er rekening mee dat door het verdichten het puinbed compacter wordt (inklinken). Hierdoor heeft u 15 tot 20% meer puin nodig dan in eerste instantie berekend.