Wateropslag Tuin

Wateropslag in je tuin is het bewust verzamelen en vasthouden van regenwater of ander water in je tuin voor het gebruik in verschillende doeleinden. Denk dan aan het besproeien van planten, het vullen van vijvers, of zelfs het schoonmaken van buitenruimtes. Een andere belangrijke reden is het snel afvoeren en tijdelijk opslaan van het hemelwater om zo minder piekdruk op het rioleringssysteem te creëren. Het is een duurzame manier die helpt bij het behoud van water en het verminderen van de belasting van het openbare rioleringssysteem.

Bestel direct je benodigde materialen voor wateropslag

Welke manieren van wateropslag tuin zijn er?

Er zijn verschillende manieren waarop je wateropslag in je tuin kunt toepassen:

 1. Regentonnen: Dit zijn grote vaten die regenwater opvangen van de dakgoten van je huis. Het opgevangen water kan later worden gebruikt om planten in de tuin water te geven

 2. Regenwaterput: Dit is een ondergrondse tank waarin regenwater wordt opgeslagen. Het water kan worden opgepompt en gebruikt voor diverse huishoudelijke toepassingen, zoals het doorspoelen van toiletten of het wassen van kleding.

 3. Waterdoorlatende verharding: Dit omvat het gebruik van materialen zoals waterdoorlatende bestrating, grind of grasdallen, waardoor regenwater in de grond kan sijpelen in plaats van weg te stromen. Dit helpt bij het verminderen van wateroverlast en bij het opladen van het grondwater.

 4. Fiterkratten of bio-retentiezones: Dit zijn aangelegde gebieden in je tuin met bv infiltratiekratten, die zijn ontworpen om regenwater op te vangen en te filteren voordat het de grond in zakt. Ze helpen bij het verminderen van overstromingsrisico’s en verbeteren de waterkwaliteit.

Waarom wateropslag in je tuin?

Wateropslag in je tuin biedt verschillende voordelen en het is een milieuvriendelijke oplossing. Enkele redenen waarom wateropslag in je tuin zou moeten toepassen:

 1. Waterbesparing: Door regenwater op te vangen en te gebruiken voor irrigatie in plaats van leidingwater, kun je aanzienlijk water besparen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar het kan ook leiden tot lagere waterrekeningen.

 2. Duurzaamheid: Het gebruik van regenwater of lokaal verzameld water voor tuinirrigatie vermindert de afhankelijkheid van kostbaar en schaars leidingwater, vooral tijdens droge periodes. Het bevordert een duurzame benadering van tuinieren.

 3. Minder belasting op het rioolstelsel: Het verminderen van de hoeveelheid water die rechtstreeks in het rioolstelsel terechtkomt tijdens regenbuien kan helpen bij het voorkomen van overstromingen en het verminderen van de belasting van rioleringssystemen.

 4. Verbeterde bodemkwaliteit: Regenwater is meestal zachter dan leidingwater, wat beter is voor de gezondheid van planten. Het kan ook helpen bij het verminderen van bodemverdichting en erosie.

 5. Lagere waterkosten: Door regenwater op te vangen en te gebruiken voor huishoudelijke doeleinden zoals toiletspoeling of kleding wassen, kun je geld besparen op je waterrekening.

 6. Milieuvriendelijk: Het verminderen van het gebruik van leidingwater vermindert de energie die nodig is voor waterzuivering en -distributie, wat gunstig is voor het milieu.

 7. Beter behoud van lokale ecosystemen: Wateropslag in je tuin kan helpen bij het herstellen van lokale waterkringlopen en ecosystemen door regenwater lokaal vast te houden en te gebruiken.

Het toepassen van wateropslag in je tuin kan dus zowel economische voordelen opleveren als bijdragen aan een duurzamer en milieuvriendelijker gebruik van waterbronnen. Het is belangrijk om rekening te houden met lokale wet- en regelgeving en de juiste technieken toe te passen om ervoor te zorgen dat de opslag van water in je tuin veilig en effectief is.