Waterafvoer tuin zonder riool: Hoe je tuin kan bijdragen aan duurzaam waterbeheer

Waterafvoer Tuin zonder Riool

Waterafvoer tuin zonder riool, op welke wijze kun je dat doen? Het beheren van regenwater zonder het rioolstelsel te belasten is een slimme en duurzame aanpak voor het omgaan van de vele regen in sommige periodes van het jaar. In plaats van regenwater rechtstreeks naar het riool af te voeren, kun je met andere materialen ook waterafvoeren zonder het riool. Of je doet aan wateropslag in de tuin. In deze blog nemen we je mee in de opties voor het waterafvoeren zonder riool:

Waterafvoer in je tuin zonder riool, hoe doe je dat?

Waterafvoer in de tuin zonder gebruik te maken van het riool kan op verschillende manieren. Een overzicht van de opties:

 1. Regenwatertanks: Plaats regenwatertanks om regenwater op te vangen van daken. Dit water is geschikt voor tuinirrigatie en andere niet-drinkbare toepassingen.
 2. Regendoorlatende (half)verharding: Gebruik doorlatende materialen zoals grasstenen, grind of doorlatende betonblokken voor opritten en paden. Hierdoor kan regenwater in de bodem sijpelen.
 3. Regenwatertuinen en -greppels: Creëer speciaal ontworpen gebieden in de tuin waar regenwater kan worden opgevangen en geabsorbeerd door planten en de bodem.
 4. Infiltratieputten en -buizen: Installeer infiltratieputten of -buizen om regenwater ondergronds op te vangen en te laten infiltreren.
 5. Groendak: Overweeg de aanleg van een groendak, waarbij planten op het dak water vasthouden, verdampen en laten infiltreren.
 6. Rain gardens: Een regentuin is een beplante ruimte die is ontworpen om regenwater op te vangen, te filteren en in de bodem te laten sijpelen.
 7. Gebruik van niveauverschillen: Maak slim gebruik van natuurlijke hellingen in de tuin om regenwater naar speciaal aangelegde gebieden te leiden waar het kan worden geabsorbeerd.
 8. Infiltratiekratten: Als de ruimte beschikbaar is, kunnen infiltratiekratten worden gebruikt om regenwater op te vangen en te laten infiltreren in de bodem.

Waarom waterafvoeren in je tuin zonder riool?

Het afvoeren van regenwater in de tuin zonder het riool is belangrijk om verschillende redenen. Allereerst draagt het bij aan een meer verantwoorde omgang met onze waterbronnen en het milieu als geheel. Door regenwater op te vangen en te beheren binnen eigen terrein, zijn er verschillende voordelen:

 • Verminderen van druk op het gemeentelijke rioolsysteem en waterzuiveringsinstallaties, wat de kans op overstromingen en waterverontreiniging verkleint. Het leidt tot een grotere stabiliteit van de natuurlijke wateromgeving.
 • Waterbesparing, omdat opgevangen regenwater kan worden hergebruikt voor diverse toepassingen zoals het besproeien van de tuin, het doorspoelen van toiletten en het wassen van voertuigen. Dit kan leiden tot een lagere waterrekening en minder druk op schaarse drinkwaterbronnen.
 • Het infiltreren van regenwater in de bodem bij aan de aanvulling van het grondwater. Dit is van cruciaal belang voor het behoud van een gezond grondwatermilieu en kan helpen bij het aanpakken van droogteproblemen.
 • En esthetisch. Regenwatertuinen, greppels en andere infiltratievoorzieningen kunnen de aantrekkingskracht van de tuin vergroten, terwijl ze ook de biodiversiteit bevorderen.

Kortom, het afvoeren van regenwater zonder het riool biedt een reeks voordelen op het gebied van milieu, kostenbesparing en het is nog mooi ook. Het is een stap in de richting van een duurzamere en bewustere benadering van waterbeheer.

Samengevat

Het opvangen van water in je tuin zonder het riool biedt tal van voordelen. Het helpt overstromingen te voorkomen, bespaart water, vult het grondwater aan, verbetert de waterkwaliteit en draagt bij aan duurzaamheid. Deze praktijk omvat het gebruik van regenwatertanks, infiltratievoorzieningen zoals regenwatertuinen, permeabele verharding en groene daken. Het resulteert in een milieuvriendelijkere en meer kostenefficiënte benadering van waterbeheer, terwijl het ook bijdraagt aan de schoonheid van je buitenruimte.

Duurzaamheid

Bij onze grind en splitproducten werken we met een duurzaamheidsadvies om een duurzame tuin te realiseren. Dit wordt weergegeven met blaadjes. Wat houdt dit in:

Onze meest duurzame grind en split producten zijn producten die afkomstig zijn uit een reststroom. Zo is maasgrind een restproduct van zandwinning. Tijdens het winnen van zand komt er ook gesteente mee, dit gesteente wordt ingezet in het grind assortiment. Ook Granulight voor onder kunstgras of in paardenbodems is een duurzaam restproduct. Dit draagt tevens het groene keurmerk van ‘DuboKeur’. De producten met 3 blaadjes zijn onze meest duurzame keuzes. Lokaal gewonnen en verminderde transportafstanden.

Onze producten die niet uitgesproken duurzaam (of niet) zijn worden weergegeven met twee blaadjes. Ofwel worden deze producten apart gewonnen (dus geen reststroom), maar komt het wel uit Nederland of 1 van onze buurlanden Belgie of Duitsland.

Dit is de minst duurzame klasse binnen onze productgroep. Denk hierbij aan grind producten die kunstmatig worden afgerond (zoals flat Pebbles, de kunstmatig afgeronde variant van Canadian State). Of waarvan de transportafstand groot is om dit product te kunnen importeren.

Meer over duurzaamheid