Paardenbak: Toplaag van drainagezand, kan het wel of niet?

Wateroverlast is een veelvoorkomend probleem bij buitenbakken. Het lijkt simpel door dit op te lossen door een grove zandsoort te gebruiken als toplaag. Grof zand laat namelijk goed water door en hiermee kan het waterprobleem opgelost zijn, toch?

Met het herfstweer voor de deur ontvangen wij vaak de vraag of het mogelijk is om drainagezand te gebruiken als toplaag voor de paardenbak. Het antwoord is kort: “Nee, Drainagezand is niet geschikt als toplaag voor de paardenbak”.

Wat maakt drainagezand niet geschikt als toplaag?

Drainagezand laat zich niet verdichten, ofwel het zand zal niet stabiliseren. Dit maakt drainagezand per definitie niet geschikt als toplaag voor een rijbak (wel evt. voor een paddock omdat die op een andere manier gebruikt wordt).

Zand wordt uitgedrukt in mu’s. Het mu cijfer geeft de korrelgrootte weer. Dit is een belangrijk gegeven in de zandkeuze, samen met de structuur van het zand. Drainagezand heeft niet de eigenschappen om te kunnen stabiliseren. Allereerst zoekt u een structuur uit die hoekig is, zodat stabilisatie gerealiseerd kan worden. Ten tweede vormt de korrelgrootte en met name de balans in korrelgrootte een belangrijke factor.

Mijn toplaag beschikt wel over drainagezand, wat nu?

Helaas zien wij maar al te vaak dat een bak wordt aangelegd met drainagezand er zijn dan twee opties die overblijven:

1) Toplaag eraf en nieuwe toplaag aanbrengen van goed gekwalificieerd paardenbakzand.

2) Fijner zand doormengen.

Optie 1, spreekt voor zich. Dit is uiteraard niet de gemakkelijkste omdat de toplaag opnieuw afgegraven en opgebouwd dient te worden. Hierbij komt een tweede investering in zand. Het is echter wel de beste oplossing.

Optie 2, is de meest gebruikte oplossing, maar leidt niet altijd tot een goede bodem (wel een betere). Op het moment dat u door uw huidige draingezandbodem een zandfractie gaat mengen met een fijne korrel, komt u gemiddeld genomen op papier op de juiste getallen, echter is de balans zoek. De extremen zijn te groot en het gevaar op ontmengen van de lagen dreigt. Het kan dus wel, echter zal het niet per definitie tot een hele goede bodem gaan leiden.

Afhankelijk van het gebruikersdoel en de intensiteit van gebruik kan de afweging tussen optie 1 en 2 gemaakt worden.

Kan drainagezand wel in een paardenbak?

Uiteraard kent drainagezand wel een toepassing in een paardenbak. Zoals de naam al zegt dient drainagezand (ook wel stierenzand genoemd) toegepast te worden voor de onderlaag van de bak, ofwel het drainerende gedeelte. Zoals het opvullen van de drainagesleuven of een algehele drainerende tussenlaag.

“Het geheim van een goede paardenbodem”

Meer leren over een goede rijbak? Zandcompleet heeft sinds 1985 ervaring in o.a. de aanleg van manegebodems en paddocks en is daarnaast zelf paardenliefhebber. Onze jarenlange specialistische ervaring hebben wij samengevat in een E-book: Het geheim van een goede Paardenbodem. Hierin vertellen we u alles over de belangrijkste aandachtspunten omtrent de aanleg van een paardenbodem:
ZC_ad 15x10 V4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Duurzaamheid

Bij onze grind en splitproducten werken we met een duurzaamheidsadvies om een duurzame tuin te realiseren. Dit wordt weergegeven met blaadjes. Wat houdt dit in:

Onze meest duurzame grind en split producten zijn producten die afkomstig zijn uit een reststroom. Zo is maasgrind een restproduct van zandwinning. Tijdens het winnen van zand komt er ook gesteente mee, dit gesteente wordt ingezet in het grind assortiment. Ook Granulight voor onder kunstgras of in paardenbodems is een duurzaam restproduct. Dit draagt tevens het groene keurmerk van ‘DuboKeur’. De producten met 3 blaadjes zijn onze meest duurzame keuzes. Lokaal gewonnen en verminderde transportafstanden.

Onze producten die niet uitgesproken duurzaam (of niet) zijn worden weergegeven met twee blaadjes. Ofwel worden deze producten apart gewonnen (dus geen reststroom), maar komt het wel uit Nederland of 1 van onze buurlanden Belgie of Duitsland.

Dit is de minst duurzame klasse binnen onze productgroep. Denk hierbij aan grind producten die kunstmatig worden afgerond (zoals flat Pebbles, de kunstmatig afgeronde variant van Canadian State). Of waarvan de transportafstand groot is om dit product te kunnen importeren.

Meer over duurzaamheid