Paardenbak: Toplaag van drainagezand, kan het wel of kan het niet?

Wateroverlast is een veelvoorkomend probleem bij buitenbakken. Het lijkt simpel door dit op te lossen door een grove zandsoort te gebruiken als toplaag. Grof zand laat namelijk goed water door en hiermee kan het waterprobleem opgelost zijn, toch?

Met het herfstweer voor de deur ontvangen wij vaak de vraag of het mogelijk is om drainagezand te gebruiken als toplaag voor de paardenbak. Het antwoord is kort: “Nee, Drainagezand is niet geschikt als toplaag voor de paardenbak”.

Wat maakt drainagezand niet geschikt als toplaag?

Drainagezand laat zich niet verdichten, ofwel het zand zal niet stabiliseren. Dit maakt drainagezand per definitie niet geschikt  als toplaag voor een rijbak (wel evt. voor een paddock omdat die op een andere manier gebruikt wordt).

Zand wordt uitgedrukt in mu’s. Het aantal mu geeft de korrelgrootte weer. Dit is een belangrijk gegeven in de zandkeuze, samen met de structuur van het zand. Drainagezand is rond van structuur en stabiliseert dus niet (alles wat rond is blijft rollen). Allereerst zoekt u een structuur uit die hoekig is, zodat stabilisatie gerealiseerd kan worden. Ten tweede vormt de korrelgrootte en met name de balans in korrelgrootte een belangrijke factor.

Drainagezand ligt rond de 250mu (of groter). Goed gekwalificeerd paardenbakzand beschikt over een gemiddelde korrelgrootte tussen de 180 en 220mu (M50 cijfer). Dit betekent dat het zand over voldoende grove korrels beschikt om het water door te laten, maar daarnaast over voldoende fijne korrels beschikt om het zand wel te laten stabiliseren (ook wel ondermaat genoemd). Die balans is heel belangrijk.

Mijn toplaag beschikt wel over drainagezand, wat nu?

Helaas zien wij maar al te vaak dat een bak wordt aangelegd met drainagezand er zijn dan twee opties die overblijven:

1) Toplaag eraf en nieuwe toplaag aanbrengen van goed gekwalificieerd paardenbakzand.

2) Fijner zand doormengen.

Optie 1, spreekt voor zich. Dit is uiteraard niet de gemakkelijkste omdat de toplaag opnieuw afgegraven en opgebouwd dient te worden. Hierbij komt een tweede investering in zand. Het is echter wel de beste oplossing.

Optie 2, is de meest gebruikte oplossing, maar leidt niet altijd tot een goede bodem (wel een betere). Op het moment dat u door uw huidige draingezandbodem een zandfractie gaat mengen met een mu gehalte rond de 150, komt u gemiddeld genomen ook op een 200mu, echter is de balans zoek. De extreme zijn te groot en het gevaar op ontmengen van de lagen dreigt. Het kan dus wel, echter zal het niet per definitie tot een hele goede bodem gaan leiden.

Afhankelijk van het gebruikersdoel en de intensiteit van gebruik kan de afweging tussen optie 1 en 2 gemaakt worden.

Kan drainagezand wel in een paardenbak?

Uiteraard kent drainagezand wel een toepassing in een paardenbak. Zoals de naam al zegt dient drainagezand (ook wel stierenzand genoemd) toegepast te worden voor de onderlaag van de bak, ofwel het drainerende gedeelte. Zoals het opvullen van de drainagesleuven of een algehele drainerende tussenlaag.

“Het geheim van een goede paardenbodem”

Zandcompleet heeft sinds 1985 ervaring in o.a. de aanleg van manegebodems en paddocks en is daarnaast zelf paardenliefhebber. Onze jarenlange specialistische ervaring hebben wij samengevat in een E-book: Het geheim van een goede Paardenbodem. Hierin vertellen we u alles over de belangrijkste aandachtspunten omtrent de aanleg van een paardenbodem:

Bestel nu ons E-book

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *