Zelf een rijbak aanleggen: de 10 meest gemaakte fouten

rijbak aanleggen

Een rijbak aanleggen wordt in veel gevallen zelf, of in eigen beheer aangelegd. Dat kan ook prima. Met een lokale loonwerker en de juiste materialen is zelf een rijbak aanleggen goed te realiseren. Maar let op en trap niet in deze veelgemaakte fouten.

Rijbak aanleggen – 10 meest gemaakte fouten 

1. Geen fundament. 

Een huis bouw je ook niet zonder fundering. Hetzelfde geldt ook voor een rijbak aanleggen. Een goed fundament vormt de basis voor het succes van de verdere bodem. Dat betekent overigens niet dat dit ook altijd betekent dat er niet gewerkt kan worden met de aanwezige onderlagen van de natuur. Op een goede stabiele waterdoorlatende zandonderlaag kan in sommige gevallen een prima toplaag worden aangebracht. Maar over het algemeen geldt dat het fundament de basis vormt voor de kwaliteit van de bodem.

Wil je aan de slag met een rijbak aanleggen? Bekijk dan ons complete bouwplan buitenbak aanleggen

2. Bodem laten aflopen (niet vlak / waterpas)

Een veel gemaakte denkfout is om de bodem schuin te laten aflopen. Het idee is dat doordat de bodem schuin afloopt het water niet alleen richting de drainage gaat, maar ook door het aflopen naar lager naast gelegen land / sloot of greppel wordt gedwongen.

In theorie klopt dit ook. Door het aflopen wordt het water inderdaad gedwongen naar één kant van de bodem en vanaf daar kan het water theoretisch afgevoerd worden. Toch is het iets wat niet wordt aangeraden. Om de simpele reden dat de bodem niet meer gelijk wordt belast.

3. Verkeerde hoeveelheid 

Het werken met de juiste laagdikte is zowel belangrijk in de onderlaag als in de toplaag. De juiste laagdikte zorgt voor stabiliteit en draagkracht. Een te dun pakket kan geen draagkracht opbouwen. Een te dik pakket zorgt er, met name in de toplaag, voor dat de bodem gemakkelijk te zwaar wordt.

4. Te grof zand

Misschien wel de meest gemaakte fout bij de aanleg van paardenbodems. Het gebruiken van te grof zand. Het idee erachter is door grof zand te gebruiken de bodem beter water doorlaat en dat de kans dat deze te nat wordt stukken kleiner is. In essentie klopt deze beredenering. Grof zand laat beter water door, maar het kan niet stabiliseren.

5. Te fijn zand

De tegenhanger van te grof zand is het werken met te fijn zand. Het tegenovergestelde is dan ook aan de orde. Te fijn zand zorgt wel voor betere stabilisatie, maar niet voor goede waterdoorlatendheid.  Door de fijne korrels van het zand is er onvoldoende ruimte voor het water om goed door te stromen. 

6. Onder het maaiveld bouwen

Op het moment dat gestart wordt met de aanleg kan de helft van de strijd tegen overtallig water al worden gewonnen door de bodem aan te leggen op hoger gelegen land. Ofwel, hou de bodem boven het maaiveld. Op die manier voorkom je dat omgevingswater in de paardenbodem loopt en dat er dus eigenlijk meer water dient te worden afgevoerd dan enkel het water dat in de bodem valt. 

7. Scheidingsdoek verkeerd toepassen

Een doek. Of het nu worteldoek is, vliesdoek of ander soortig doek, het wordt nog teveel verkeerd toegepast. Met het toepassen van een doek wordt een scheiding gemaakt tussen twee verschillende lagen. Bijvoorbeeld tussen de onderlaag en de bovenlaag, met als doel de twee lagen van elkaar apart te houden. Voor zo ver een logische gedachte. Het grote nadeel is alleen dat de fijne delen van het zand zakken en zich zo langzaam aan gaan vastzetten in het doek. Zo ontstaat langzaam aan een silt laag boven het doek. Ofwel de fijne delen uit het zand haken zich vast in het doek. Dit heeft als grootste nadeel dat de waterdoorlatendheid wordt beperkt. In plaats van dat het dus de lagen van elkaar gescheiden houdt, zorgt het uiteindelijk voor een beperking in de bodem. 

Is een doek dan nooit functioneel? Ja zeker wel, als er lagen van elkaar gescheiden dienen te worden die absoluut niet mogen mengen of in de toplaag naar boven mogen komen. Zoals puin of lava. Indien er gewerkt wordt met twee verschillende soorten zand is een scheidingsdoek niet nodig.  

8. Verkeerd slepen 

Onderhoud is een belangrijk onderdeel in het behoud van de bodem. Een stabiele bodem dient ten alle tijden stabiel te blijven. De stabiliteit wil je zo min mogelijk onderbreken. Het slepen met materiaal waarin pinnen zitten welke door de bodem gaan is dan ook niet aan te raden (tenzij de bodem veel te hard is).

Slepen is eigenlijk vrij makkelijk bij een goede bodem. Enkel egaliseren en vlak houden is voldoende. Een bodemsleep zonder zware en lange tanden / pinnen verdient dan ook de aanbeveling. Op deze manier wordt de stabiliteit zoveel mogelijk behouden. 

9. Water, water, water een gemiste kans

De hoeveelheid water wordt onderschat.  Water en zand zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ieder zandsoort droogt zonder de juiste hoeveelheid water uit. Een stabiliteit verbeteraar kan dit proces wel vertragen, maar water blijft een belangrijke factor om de bodem te ondersteunen in de stabiliteit. 

Lees tip: Overeenkomst tussen een zandkasteel en een rijbak.

10. Vervuilingen niet verwijderen 

Het klinkt zo logisch dat je bijna denkt dat het benoemen niet nodig is. Maar toch wordt het vaak vergeten of slordig mee om gegaan. Vervuilingen verwijderen. En dan bedoelen we niet alleen de mest, maar ook andere vervuiling zoals bladeren. 

Vervuilingen die in de bodem blijven liggen gaan composteren. Dit leidt uiteindelijk tot een beperking in de waterdoorlatendheid. 

“Het geheim van een goede paardenbodem”

Meer leren over een goede rijbak? Zandcompleet heeft sinds 1985 ervaring in o.a. de aanleg van manegebodems en paddocks en is daarnaast zelf paardenliefhebber. Onze jarenlange specialistische ervaring hebben wij samengevat in een E-book: Het geheim van een goede Paardenbodem. Hierin vertellen we u alles over de belangrijkste aandachtspunten omtrent de aanleg van een paardenbodem:
ZC_ad 15x10 V4

Duurzaamheid

Bij onze grind en splitproducten werken we met een duurzaamheidsadvies om een duurzame tuin te realiseren. Dit wordt weergegeven met blaadjes. Wat houdt dit in:

Onze meest duurzame grind en split producten zijn producten die afkomstig zijn uit een reststroom. Zo is maasgrind een restproduct van zandwinning. Tijdens het winnen van zand komt er ook gesteente mee, dit gesteente wordt ingezet in het grind assortiment. Ook Granulight voor onder kunstgras of in paardenbodems is een duurzaam restproduct. Dit draagt tevens het groene keurmerk van ‘DuboKeur’. De producten met 3 blaadjes zijn onze meest duurzame keuzes. Lokaal gewonnen en verminderde transportafstanden.

Onze producten die niet uitgesproken duurzaam (of niet) zijn worden weergegeven met twee blaadjes. Ofwel worden deze producten apart gewonnen (dus geen reststroom), maar komt het wel uit Nederland of 1 van onze buurlanden Belgie of Duitsland.

Dit is de minst duurzame klasse binnen onze productgroep. Denk hierbij aan grind producten die kunstmatig worden afgerond (zoals flat Pebbles, de kunstmatig afgeronde variant van Canadian State). Of waarvan de transportafstand groot is om dit product te kunnen importeren.

Meer over duurzaamheid