Eb en vloed bodem paardenbak

Eb en vloed bodem

Een goede paardenbak beschikt over een goede stabiele bodem. De stabiliteit wordt onder andere bepaald door de vochtbalans in het zandpakket (dit geldt zowel voor een binnen- als buitenbak). Dit kan op twee manieren bereikt worden, door middel van water toevoegen van bovenaf (sproeien) of water toevoegen van onderuit. Dit laatste wordt ook wel een eb en vloed bodem genoemd.

Een eb en vloed bodem dankt zijn naam aan de kustlijn. Afhankelijk van het waterniveau (hoog of laag) is de bodem vast of los, net als op het strand.

Wat is een eb en vloed bodem?

De werking van een eb en vloed bodem is gebaseerd op een natuurkundige verschijnsel, de zogenaamde capillaire werking. Ofwel het opzuigend vermogen van (in dit geval) zand. Water wat aan de onderkant van de bodem wordt toegevoegd wordt door middel van natuurlijke capillaire werking naar de toplaag gezogen. Hierdoor ontstaat een toplaag met de gewenste hardheid.

Het waterniveau wordt geregeld met een pomp. Dit kan twee kanten op, zowel toevoegen van water, of afvoeren van water. Met regen stijgt het waterpeil in de bodem, het overtollige water wordt door middel van de pomp en het drainagesysteem afgevoerd. In periodes van droogte zakt het waterpeil en werkt de pomp omgekeerd. Vanuit een waterreservoir wordt water via hetzelfde drainagesysteem in de bodem gepompt. Dit wordt geregeld met de niveauregelaar in de pomp. Het zandpakket wordt vanaf onderaf voorzien van water, hierdoor is beregenen niet meer nodig.

Eb en vloed bodem aanleggen

Een eb en vloed bodem aanleggen kan eenvoudig zelf gedaan worden. Belangrijk is dat de afgegraven paardenbak volledig wordt afgesloten van de natuurlijke onderlaag. De bodem dient bedekt te worden met waterdichte stevige folie. Door het volledig afsluiten van de grond heeft u niets te maken met het grondwater en bodemeigenschappen.

Het is essentieel dat de onderlaag vlak is, zodat water evenredig in de bodem wordt gepompt.

De paardenbak wordt volledig zelf regulerend door middel van een eb en vloed bodem pomp, het gekoppelde drainagesysteem en een waterreservoir. Bovenop de folie wordt de verdere eb en vloed bodem opgebouwd.

Voor het succes van een Eb- en Vloedbodem is het absoluut noodzakelijk dat het fundament vlak is aangelegd, zodat het water evenredig in de bodem wordt gepompt.

 

“Het geheim van een goede paardenbodem”

Meer leren over een goede rijbak? Zandcompleet heeft sinds 1985 ervaring in o.a. de aanleg van manegebodems en paddocks en is daarnaast zelf paardenliefhebber. Onze jarenlange specialistische ervaring hebben wij samengevat in een E-book: Het geheim van een goede Paardenbodem. Hierin vertellen we u alles over de belangrijkste aandachtspunten omtrent de aanleg van een paardenbodem:

ZC_ad 15x10 V4