Grindkoffer aanleggen, hoe doe je dat?

grindkoffer

Wat is een grindkoffer?

Om mee te beginnen, wat is eigenlijk een grindkoffer? Een grindkoffer is een strook grind langs een huis of verhard terras. In een grindkoffer kan regenwater tijdelijk worden opgeslagen, waardoor het langzaam de bodem in kan lopen. Hoe grover het grind (hoe groter de fractie), hoe meer water er in de grindkoffer geborgen kan worden. Het is wel belangrijk dat er geen hoog grondwaterpeil is, aangezien het water anders niet kan weglopen.

Een grindkoffer is eigenlijk een diepe kuil of sleuf van ongeveer +/- 50cm diep. De sleuf is bekleed met worteldoek en gevuld met grind en heeft als functie water te bergen. Vaak zie je bij huizen dat de regenpijp hier boven op uitkomt.

Opspattend water voorkomen met een grindstrook

Echter, langs de meeste huizen ligt vaak enkel een sierlijke grindstrook, deze heeft niet de functie van waterberging, maar voorkomt opspattende water bij hevige regenval. De dakgoten zijn dan gewoon op het riool aangesloten. Een grindstrook ter voorkoming van opspattend water hoeft maar 15cm diep te zijn.

Het grote voordeel van een grindstrook langs de muren van het huis is dat bij hevige regenval dat er minder last is van opspattend zand, waardoor de muren schoon blijven en minder verkleuren.

Een grindstrook of grindkoffer maken? Hoe, lees snel verder.

Welke materialen heb ik nodig?

Voor de aanleg van een grindstrook of -koffer heeft u de volgende materialen nodig;
– Schop
Worteldoek
– Grondpennen
Grind (fractie niet kleiner dan 8/16)

Hoe een grindkoffer aanleggen?

  1. Oriënteer waarheen je het eventuele overloopwater heen wilt draineren, bijvoorbeeld richting een sloot, vijver of door een overloop aan te sluiten op het riool.
  2. Graaf een sleuf of goot van +/- 50cm diep.
  3. Bekleed de gehele binnenzijde van de sleuf met worteldoek en laat deze iets verder uitsteken aan de bovenzijde. Het worteldoek voorkomt dat dat het grind kan dichtslibben met zand.
  4. Maak de uitstekende delen van het worteldoek langs het de randen
    vast in de grond met bijvoorbeeld grondpennen of haringen. Hiermee krijgt u een mooi vlak resultaat.
  5. Leg de grindkoffer licht op afschot, weg van de plek waar je geen water wilt hebben (bijv. niet richting de woning). Mocht de sleuf dan overlopen met water dan loopt het niet richting de woning. Beter is bijvoorbeeld om op afschot te leggen richting een sloot of vijver. Een andere optie is om de grindkoffer aan te sluiten op het riool.

Welk grind is geschikt voor een grindkoffer?

Eigenlijk zijn de meeste soorten grind wel geschikt. De uitzondering zijn marmer grindsoorten zoals Carrara grind. Deze zijn zeer gevoelig voor groenkleuring in vochtige omgevingen. Soorten die veel gebruikt worden zijn Moraine grind, Witte grind of Boerengrind.

Voor een goede drainerende en waterbergend vermogen is een fractie van 16/32 (mm) het beste formaat. Hoe grover het grind hoe meer water geborgen kan worden. Een kleinere fractie zou desgewenst ook kunnen, maar zeker niet kleiner dan 8/16. Het drainerend effect wordt dan te laag, omdat de ruimte tussen steentjes te klein wordt.

Alternatieven voor een grindkoffer

Als alternatief voor een grindkoffer als bijvoorbeeld een grindkoffer niet praktisch zou zijn kunnen een infiltratiekratten zijn. Een Infiltratiekrat is een innovatief ondergrondse systeem dat worden gebruikt voor het beheer en reguleren van regenwaterafvoer. Deze kratten zijn gemaakt van duurzaam kunststof en hebben talloze holtes waarin regenwater kan worden opgevangen en opgeslagen. Het water wordt geleidelijk aan de omliggende bodem afgegeven, waardoor het in de grond kan infiltreren en de grondwatervoorraad kan aanvullen.

Infiltratiekratten kunnen goede toevoeging zijn voor duurzaam waterbeheer. Ze verminderen het risico op overstromingen door regenwaterafvoer te vertragen en te beheren, en ze dragen bij aan het behoud van een gezonde grondwaterstand. Bovendien helpen ze om verontreinigingen uit het regenwater te verwijderen, wat gunstig is voor de waterkwaliteit.

Dankzij hun flexibiliteit en effectiviteit worden infiltratiekratten vaak gebruikt in bouwprojecten, zoals parkeerterreinen, wegen en groene infrastructuur. Ze bieden een milieuvriendelijke en kostenefficiënte manier om regenwater te beheren en de impact van verstedelijking op het milieu te verminderen.

Bekijk direct onze Infiltratie kratten als alternatief voor een grindkoffer.

Duurzaamheid

Bij onze grind en splitproducten werken we met een duurzaamheidsadvies om een duurzame tuin te realiseren. Dit wordt weergegeven met blaadjes. Wat houdt dit in:

Onze meest duurzame grind en split producten zijn producten die afkomstig zijn uit een reststroom. Zo is maasgrind een restproduct van zandwinning. Tijdens het winnen van zand komt er ook gesteente mee, dit gesteente wordt ingezet in het grind assortiment. Ook Granulight voor onder kunstgras of in paardenbodems is een duurzaam restproduct. Dit draagt tevens het groene keurmerk van ‘DuboKeur’. De producten met 3 blaadjes zijn onze meest duurzame keuzes. Lokaal gewonnen en verminderde transportafstanden.

Onze producten die niet uitgesproken duurzaam (of niet) zijn worden weergegeven met twee blaadjes. Ofwel worden deze producten apart gewonnen (dus geen reststroom), maar komt het wel uit Nederland of 1 van onze buurlanden Belgie of Duitsland.

Dit is de minst duurzame klasse binnen onze productgroep. Denk hierbij aan grind producten die kunstmatig worden afgerond (zoals flat Pebbles, de kunstmatig afgeronde variant van Canadian State). Of waarvan de transportafstand groot is om dit product te kunnen importeren.

Meer over duurzaamheid