Verschil Straatzand en Ophoogzand

Verschil Straatzand en Ophoogzand

Straatzand wordt in de praktijk regelmatig verward met Ophoogzand en andersom. Ondanks dat de verschillende zandsoorten enkele gelijkwaardige eigenschappen bevatten, zijn er zeker ook verschillen.

Ophoogzand

Ophoogzand is een zandsoort waar de minste eisen aan worden gesteld. Dit maakt ook dat Ophoogzand aantrekkelijk is geprijsd. Door de minimale eisen aan ophoogzand wordt dit zand het minst zuiver gezeefd in vergelijking tot alle andere zandsoorten. Praktisch betekent dit veelal leemdeeltjes en meer vervuiling zoals schelpen en steentjes in het zand. Ophoogzand is opgebouwd uit een fijne korrelstructuur. Hierdoor kan het goed stabiliseren, waardoor het goed geschikt is om oppervlakten op te hogen of op te vullen. Het is minder geschikt als zand voor onder straatwerk. Door de fijne structuur van het zand wordt het water minder goed doorgelaten.

Straatzand

Straatzand, ook wel bekend onder ‘zand voor zandbed’, wordt voornamelijk gebruikt voor straatwerk. In tegenstelling tot ophoogzand is straatzand beter zuiver gezeefd, waardoor het veel minder vervuiling bevat. Her en der een schelp of steentje kan nog wel voorkomen, leem mag het niet bevatten. 

Verschil in Korrelstructuur 

Het grootste verschil tussen Straatzand en Ophoogzand is de opbouw van korrelstructuur. Straatzand is iets grover van structuur, waardoor het beter waterdoorlatend is. Het zand bevat daarnaast voldoende fijne korrels waardoor het zand wel goed kan stabiliseren, of af te reien is voor straatwerk. Ophoogzand is fijner en bevat veelal leemdeeltjes. 

Verschil in stabilisatie

Beide zandsoorten bevatten voldoende fijne zandkorrels om goed te kunnen Zand verdichten. Ophoogzand is nog iets fijner van structuur dan Straatzand. Hierdoor kan ophoogzand nog wat beter stabiliseren. Het nadeel hiervan is dat dit ten koste gaat van de waterdoorlatendheid. Hoe vaster het zand, hoe minder waterdoorlatend.