Sedumdak subsidie voor het mogelijk maken van je groendak. Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met hitte golven, langere periodes van droogte en stortbuien. Diverse gemeentes spelen hier op in door subsidies te geven om tuinen en daken in te richten op het veranderende klimaat. Zoals tegels eruit en groen erin, maar ook het opvangen van regenwater in een waterreservoir om hier in periodes van droogte mee te sproeien. Maar ook Sedumdak subsidie valt bij steeds meer gemeentes onder de mogelijkheden. Een Groendak subsidie wordt dan uitgegeven met de gedachte om het waterbergend vermogen van de gemeente te vergroten. Om (extreme) regenval goed te kunnen afvoeren is het rioolleringssysteem vaak niet voldoende, maar gaat een deel via het groen, zoals plantsoenen, grasvelden en groendaken.

Zowel Nederlandse als de Vlaamse overheid stimuleren het nemen van isolatiemaatregelen en het gebruik van groene energie. Een “groene” manier van isoleren is het (laten) aanbrengen van een sedumdak. Een sedumdak heeft vele voordelen. Denk hierbij aan zaken zoals:

  • Verlenging van de levensduur van uw dak
  • Het creëren van een brandwerende laag
  • Waardevermeerdering van uw pand of woning
  • Reductie van omgevingsgeluid
  • Verlaging van de omgevingstemperatuur
  • Bijdrage aan schonere lucht
  • Absorberen van regenwater
  • Meer biodiversiteit
  • Ontlasting van het rioolstelsel

In veel duurzame gemeentes wordt het aanleggen van een groen dak oftewel sedumdak dan ook met subsidie gestimuleerd. 

Sedumdak subsidie, regeling per gemeente (zowel in Nederland als België) verschillend

In Nederland staat het elke gemeente vrij beschikbare subsidies naar eigen inzicht te verdelen. Er zijn gemeentes waar geen subsidies voor de aanleg van een sedumdak beschikbaar is, andere gemeentes verstrekken hiervoor wel subsidie. 
Zo verlenen in België het Waals en Brussels Gewest jammer genoeg geen subsidie voor het aanleggen van een groen dak. 

Hoeveel subsidie krijgen particulieren in Nederland voor de aanleg van een sedumdak?

Woont u in een gemeente de aanleg van een sedumdak middels subsidie stimuleert? Over het algemeen dragen gemeentes maximaal 50% bij in de kosten van de aanleg van een groen dak. Kanttekening hierbij is dat gemeentes doorgaans ongeveer € 30 per m2 groendak vergoeden. Het is een kwestie van het reglement goed lezen. Wanneer hierin niet is opgenomen dat de tegemoetkoming maximaal 50% van de aanschafkosten is, mag u het volledige bedrag bij de gemeente declareren.

Door de burgers met een tegemoetkoming in de kosten van een groen dak tegemoet te komen, hopen gemeentes dat meer mensen een sedumdak zullen laten aanleggen. 
Omdat de regeling per gemeente verschillend is, adviseren wij u bij uw gemeente naar de mogelijkheden en de exacte hoogte van de groendak subsidie te informeren.

Hoeveel subsidie krijgen particulieren in België voor de aanleg van een sedumdak?

Bent u in België woonachtig? Dan kunt u onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor de renovatiepremie van de Vlaamse overheid. Hiervoor dient u tenminste een factuur ter hoogte van € 2.500 exclusief btw te overleggen. U kunt dan eenmalig 20 of 30 procent van het factuurbedrag dat betrekking heeft op de waterdichte bedekking en de draagstructuur van het groendak terugvorderen. Een renovatiepremie kan dus altijd pas achteraf, nadat het groen dak is gerealiseerd, worden aangevraagd. 

Groendak subsidie voor ondernemers in Nederland

Helaas is het voor ondernemers niet altijd mogelijk om van de groendak subsidie van de gemeente gebruik te maken. Gelukkig bestaan er wel alternatieven voor de subsidieregeling. Als ondernemer kunt u van verschillende fiscale regelingen gebruik maken. Een van deze regelingen is de MIA-regeling (Milieu-investeringsaftrek). Met deze milieu-investeringsaftrek kunt u uw fiscale winst verlagen en hoeft u minder belasting af te dragen. Het is mogelijk om tot 45% van het door u geïnvesteerde bedrag op de winst in mindering te brengen. Hoe hoog het percentage precies is, is onder andere afhankelijk van het milieu-effect. 

De MIA moet op tijd worden aangevraagd, dat wil zeggen binnen drie maanden nadat u de opdracht tot het plaatsen van een groendak heeft gegeven. Daarna wordt uw aanvraag in behandeling genomen. 

In sommige gemeentes heeft u als ondernemer mogelijk toch recht op subsidie. Informeer hier naar, voordat u een groendak laat plaatsen.

Groendak subsidie voor ondernemers in België

België maakt geen onderscheid tussen particulieren en ondernemers. Elke eigenaar (bewoner, verhuurder of niet bewoner), huurder en anderen (ondernemingen, verenigingen) kunnen de premie aanvragen via milieu@zwijndrecht.be.
De hoogte van de subsidie sedumdak bedraagt € 31,00 per vierkante meter gerealiseerd groendak met een maximum van € 1.240,00. Per gebouw/woning kan slechts éénmaal dit bedrag worden toegekend.

Subsidie voor groene daken in Nederland, hoe komt u hiervoor in aanmerking?

Wanneer u er zeker van wilt zijn dat u voor subsidie voor groene daken in aanmerking komt, kunt u zich het beste in verbinding stellen met de gemeente waarin u woonachtig bent. De betreffende gemeente zal u over de mogelijkheden van de subsidie en de voorwaarden waaraan u dient te voldoen, kunnen informeren. Vaak zijn er wel diverse standaard eisen: 

Mogelijke eis 1: minimaal waterbufferend vermogen

Kant-en-klare sedumtray

Het kan zijn dat een minimale eis wordt gesteld aan het waterbufferend vermogen van een groendak. Om zo te zorgen dat de subsidie ook daadwerkelijk bijdraagt aan het hemelwateropslagcapaciteit van de gemeente.

Het waterbufferend vermogen van onze kant-en-klare sedumtray’s is in totaal 30 liter per vierkant meter. Dat wil zeggen 27 liter per vierkante meter voor de tray zelf en 3 liter per vierkante meter voor het onderdoek.

Mogelijke eis 2: minimaal 50% andere soorten dan sedum

Minimaal 50% uit andere soorten dan Sedum. De sedumtray bestaat al uit 10-12 verschillende soorten Sedum. Maar sommige gemeentes willen desondanks graag dat het groendak voor een percentage, tot wel 50% uit andere soorten dan Sedum bestaat.

Voor veel particulieren kan dit een flinke uitdaging zijn. Een eigen groendak opbouwen met substraat is niet zo eenvoudig als kant-en-klare trays plaatsen. Ook de juiste laagdiktes grond / substraat voor planten vormt een risico als het gaat om de belasting voor het dak.

Een creatieve oplossing kan zijn om de sedumtrays wel voor het volledige dak te plaatsen, maar deze voor een deel in te zaaien met andere zaden. Denk aan een mix van wilde bloemen voor de vlinders en bijen.

Mogelijke eis 3: minimale dakgrootte voor een groendak subsidie

Groendak

Veel gemeente stellen ook eisen voor een groendak subsidie aan de dakgrootte. Zoals een minimaal dakoppervlakte, meestal is dit een minimale eis vanaf 8m2 of 10m2.

Mogelijke eis 4: maximale hellingshoek

Vaak wordt ook een maximum gegeven aan de hellingshoek van het dak. Hoe schuiner het dak hoe sneller het hemelwater van het dak afloopt. Hierdoor krijgt het water niet de kans krijgt om in de substraatlaag van het sedumdak te trekken en de buffercapaciteit van het groendak wordt dan niet optimaal benut.

Subsidie voor groene daken in België, hoe komt u hiervoor in aanmerking?

Of uw aanvraag voor een groendak subsidie wordt goedgekeurd, is onder andere van uw inkomsten, uw woning en eventuele andere bezittingen afhankelijk. 

Geen subsidie? Een sedumdak kunt u zelf terugverdienen

Indien u onverhoopt niet voor subsidie of een renovatiepremie in aanmerking komt, is het toch “voordelig” om een sedumdak aan te (laten) leggen. De kosten voor de aanleg van een groendak kunt u snel terugverdienen. Afhankelijk van het aantal vierkante meters groendak, kunt u de kosten van de aanleg binnen acht jaar terugverdienen. U bespaart door het aanleggen van een sedumdak een hoop energiekosten. Met een groendak blijft het in de zomermaanden heerlijk koel en in de wintermaanden juist aangenaam warm, om over alle overige Sedumdak voordelen nog maar te zwijgen.

Wat valt wel en niet onder de Sedumdak Subsidie? 

Niet alle kosten kunnen worden opgegeven voor het aanvragen van een Sedumdak subsidie. Ook hier geldt weer dat het per gemeente wat kan variëren. Maar in grote lijnen geldt dat dat het groendakpakket (dus de Sedumtrays of Sedummatten), de aanlegkosten en eventuele bouwkundige kosten onder de subsidieregeling kunnen vallen. 

Er wordt meestal geen subsidie gegeven op de eventuele aanleg of vervangen van de huidige dakbedekking. Of een aanpassing aan de bouwkundige staat van een dak of gebouw. 

Hoeveel subsidie op Sedumdak? 

Gemiddeld genomen wordt er maximaal tussen de € 1.500 en € 2.500,- vergoed. Dit bedraagt dan 25% tot 35% van de totale kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Leg je dus een groen dak aan van 15m2, met een waarde van +/- € 1000,-, kun je maximaal € 250,- tot € 350,- vergoed krijgen in bovenstaand voorbeeld. De exacte hoeveelheid subsidie is altijd afhankelijk van de lokale gemeente. 

Tot slot: Subsidie eisen altijd gemeente afhankelijk

Ben je geïnteresseerd in het verkrijgen van een subsidie voor je groendak, dan kun je het beste bij je locale gemeente nagaan of men hiervoor subsidie uitgeeft en welke eisen worden gesteld voor een eventuele groendak subsidie. Meer hierover kun je vinden op de website van je eigen gemeente. Een Sedumdak subsidie valt onder de ‘klimaatsubsidies’. 

Snel aan de slag?

ZC_Ad 10x10_Sedumtray