Groendak subsidie wordt door sommige gemeentes uitgegeven om het waterbergend vermogen van de gemeente te vergroten. Door klimaat veranderingen ontstaan steeds vaker langere perioden van droogte en extreme regenval. Om deze regenval goed te kunnen afvoeren is het rioolleringssysteem vaak niet voldoende, maar gaat een deel via het groen, zoals plantsoenen, grasvelden en groendaken.

Maar, welke mogelijke eisen stellen gemeentes nu om in aanmerking te komen voor een subsidie?

We hebben de meest voorkomende eisen op een rij gezet:

Mogelijke eis 1: minimaal waterbufferend vermogen

Kant-en-klare sedumtray

Het kan zijn dat een minimale eis wordt gesteld aan het waterbufferend vermogen van een groendak. Om zo te zorgen dat de subsidie ook daadwerkelijk bijdraagt aan het hemelwateropslagcapaciteit van de gemeente.

Het waterbufferend vermogen van onze kant-en-klare sedumtray’s is in totaal 30 liter per vierkant meter. Dat wil zeggen 27 liter per vierkante meter voor de tray zelf en 3 liter per vierkante meter voor het onderdoek.

Mogelijke eis 2: minimaal 50% andere soorten dan sedum

Minimaal 50% uit andere soorten dan Sedum. De sedumtray bestaat al uit 10-12 verschillende soorten Sedum. Maar sommige gemeentes willen desondanks graag dat het groendak voor een percentage, tot wel 50% uit andere soorten dan Sedum bestaat.

Voor veel particulieren kan dit een flinke uitdaging zijn. Een eigen groendak opbouwen met substraat is niet zo eenvoudig als kant-en-klare trays plaatsen. Ook de juiste laagdiktes grond / substraat voor planten vormt een risico als het gaat om de belasting voor het dak.

Een creatieve oplossing kan zijn om de sedumtrays wel voor het volledige dak te plaatsen, maar deze voor een deel in te zaaien met andere zaden. Denk aan een mix van wilde bloemen voor de vlinders en bijen.

Mogelijke eis 3: minimale dakgrootte voor een groendak subsidie

Groendak

Veel gemeente stellen ook eisen voor een groendak subsidie aan de dakgrootte. Zoals een minimaal dakoppervlakte van 10m2.

Mogelijke eis 4: maximale hellingshoek

Vaak wordt ook een maximum gegeven aan de hellingshoek van het dak. Hoe schuiner het dak hoe sneller het hemelwater van het dak afloopt. Hierdoor krijgt het water niet de kans krijgt om in de substraatlaag van het sedumdak te trekken en de buffercapaciteit van het groendak wordt dan niet optimaal benut.

Tot slot: Subsidie eisen altijd gemeente afhankelijk

Ben je geïnteresseerd in het verkrijgen van een subsidie voor je groendak, dan kun je het beste bij je locale gemeente nagaan of men hiervoor subsidie uitgeeft en welke eisen worden gesteld voor een eventuele groendak subsidie.

Snel aan de slag?