Sedumdak subsidie voor het mogelijk maken van je groendak. Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met hitte golven, langere periodes van droogte en stortbuien. Diverse gemeentes spelen hier op in door subsidies te geven om tuinen en daken in te richten op het veranderende klimaat. Zoals tegels eruit en groen erin, maar ook het opvangen van regenwater in een waterreservoir om hier in periodes van droogte mee te sproeien. Maar ook Sedumdak subsidie valt bij steeds meer gemeentes onder de mogelijkheden. Een Groendak subsidie wordt dan uitgegeven met de gedachte om het waterbergend vermogen van de gemeente te vergroten. Om (extreme) regenval goed te kunnen afvoeren is het rioolleringssysteem vaak niet voldoende, maar gaat een deel via het groen, zoals plantsoenen, grasvelden en groendaken.

Maar, welke mogelijke eisen stellen gemeentes nu om in aanmerking te komen voor een Sedumdak subsidie?

Mogelijke voorwaarden voor Sedumdak Subsidie 

We hebben de meest voorkomende eisen op een rij gezet:

Mogelijke eis 1: minimaal waterbufferend vermogen

Kant-en-klare sedumtray

Het kan zijn dat een minimale eis wordt gesteld aan het waterbufferend vermogen van een groendak. Om zo te zorgen dat de subsidie ook daadwerkelijk bijdraagt aan het hemelwateropslagcapaciteit van de gemeente.

Het waterbufferend vermogen van onze kant-en-klare sedumtray’s is in totaal 30 liter per vierkant meter. Dat wil zeggen 27 liter per vierkante meter voor de tray zelf en 3 liter per vierkante meter voor het onderdoek.

Mogelijke eis 2: minimaal 50% andere soorten dan sedum

Minimaal 50% uit andere soorten dan Sedum. De sedumtray bestaat al uit 10-12 verschillende soorten Sedum. Maar sommige gemeentes willen desondanks graag dat het groendak voor een percentage, tot wel 50% uit andere soorten dan Sedum bestaat.

Voor veel particulieren kan dit een flinke uitdaging zijn. Een eigen groendak opbouwen met substraat is niet zo eenvoudig als kant-en-klare trays plaatsen. Ook de juiste laagdiktes grond / substraat voor planten vormt een risico als het gaat om de belasting voor het dak.

Een creatieve oplossing kan zijn om de sedumtrays wel voor het volledige dak te plaatsen, maar deze voor een deel in te zaaien met andere zaden. Denk aan een mix van wilde bloemen voor de vlinders en bijen.

Mogelijke eis 3: minimale dakgrootte voor een groendak subsidie

Groendak

Veel gemeente stellen ook eisen voor een groendak subsidie aan de dakgrootte. Zoals een minimaal dakoppervlakte, meestal is dit een minimale eis vanaf 8m2 of 10m2.

Mogelijke eis 4: maximale hellingshoek

Vaak wordt ook een maximum gegeven aan de hellingshoek van het dak. Hoe schuiner het dak hoe sneller het hemelwater van het dak afloopt. Hierdoor krijgt het water niet de kans krijgt om in de substraatlaag van het sedumdak te trekken en de buffercapaciteit van het groendak wordt dan niet optimaal benut.

Wat valt wel en niet onder de Sedumdak Subsidie? 

Niet alle kosten kunnen worden opgegeven voor het aanvragen van een Sedumdak subsidie. Ook hier geldt weer dat het per gemeente wat kan variëren. Maar in grote lijnen geldt dat dat het groendakpakket (dus de Sedumtrays of Sedummatten), de aanlegkosten en eventuele bouwkundige kosten onder de subsidieregeling kunnen vallen. 

Er wordt meestal geen subsidie gegeven op de eventuele aanleg of vervangen van de huidige dakbedekking. Of een aanpassing aan de bouwkundige staat van een dak of gebouw. 

Hoeveel subsidie op Sedumdak? 

Gemiddeld genomen wordt er maximaal tussen de € 1.500 en € 2.500,- vergoed. Dit bedraagt dan 25% tot 35% van de totale kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Leg je dus een groen dak aan van 15m2, met een waarde van +/- € 1000,-, kun je maximaal € 250,- tot € 350,- vergoed krijgen in bovenstaand voorbeeld. De exacte hoeveelheid subsidie is altijd afhankelijk van de lokale gemeente. 

Tot slot: Subsidie eisen altijd gemeente afhankelijk

Ben je geïnteresseerd in het verkrijgen van een subsidie voor je groendak, dan kun je het beste bij je locale gemeente nagaan of men hiervoor subsidie uitgeeft en welke eisen worden gesteld voor een eventuele groendak subsidie. Meer hierover kun je vinden op de website van je eigen gemeente. Een Sedumdak subsidie valt onder de ‘klimaatsubsidies’. 

Snel aan de slag?